Dni Dostępności Cyfrowej – strona archiwalna

Jesteś tutaj > Strona główna

Dni Dostępności Cyfrowej

Niebieski piktogram przestawiający monitor komputera, ipad i smartfon. Na tle monitora piktogram Spodka w Katowicach. Na lewo, na tle ipada, obraz z szybem kopalni, budynkiem oraz kominem. Na smartfonie lupa oraz osoba z laską idąca wzdłuż ścieżki dostęppu.

Misja i cele

Z inicjatywy dr Izabeli Mrochen od 2015 roku Dni Dostępności Cyfrowej (DDC) odbywają się cyklicznie i wpisują się w kalendarium wydarzeń organizowanych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Głównym celem wydarzenia jest propagowanie i przybliżanie tematyki włączenia cyfrowego i społecznego poprzez wdrażanie międzynaradowych standardów WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines). W dobie globalizacji i szybkiego rozwoju technologii, organizowanie warsztatów, wykładów, szkoleń, przygotowywanie materiałów edukacyjnych, imprez kulturalnych, wydarzeń sportowych, itp powinno być oparte na zasadach dobrych praktyk, dostępności i użyteczności.

Każdego roku tematyka DDC skupia się wokół różnorodnych zagadnień m.in. dostępność w sztuce, kulturze, edukacji, sporcie, turystyce i mediach. W tym roku uczestnicy spotkania będą mieli okazję zapoznać się z poprawnym opisem dostępnych materiałów cyfrowych, które mogą służyć jako drogowskazy w poruszaniu się np. w budynkach. Ponadto w trakcie wystąpień, prelegenci przybliżą sposoby poprawnego przygotowywania stron www, filmów oraz materiałów cyfrowych tak aby wszyscy użytkownicy mogli bez problemu dotrzeć do informacji. 

Korzyści dla uczestników Dni Dostępności Cyfrowej

Cyklicznie organizowane Dni Dostępności Cyfrowej są ponownie współorganizowane w tym roku z Regionalnym Instytutem Kultury (RIK) w Katowicach, ul. Teatralna 4. Dlatego  tematyka włączenia cyfrowego i społecznego obejmuje swoim zasięgiem dobre praktyki m.in. w kulturze, sztuce, edukacji, komunikacji, projektowaniu uniwersalnym, transporcie. Najważniejsze korzyści dla uczestników DDC to:

  • Udział w wykładach, w trakcie których uczestnicy zapoznają się z możliwością udostępnienia informacji na temat poruszania się w przestrzeni miejskiej poprzez odpowiednie przygotowanie witryny lub aplikacji mobilnej zgodnie ze standardami dostępności (szczególnie WCAG 2.1)
  • Ułatwienia dostępności budynku Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach
  • Zapoznanie się z w formie cyfrowej w kulturze i sztuce
  • Praktyczne zapoznanie się ze sposobami tworzenia stron www oraz dokumentów cyfrowych zgodnie z międzynarodowymi standardami WCAG
  • Udział w warsztatach przybliżających tematykę dostępności cyfrowej stron internetowych, dokumentów cyfrowych oraz aplikacji mobilnych
  • Bezpośredni kontakt z użytkownikami technologii asystujących

Szybki dostęp do informacji o DDC

Niebieski piktogram. Małe niebieskie kwadraty na tle monitora komputera.

W 2015 roku tematyka I DDC skupiła się na ogólnej dostępności  w kulturze, sztuce i edukacji.

Niebieski piktogram. Małe niebieskie kwadraty na tle monitora komputera.

W roku 2016 DDC obejmowały tematykę dostępności gier komputerowych.

Niebieski piktogram. Małe niebieskie kwadraty na tle monitora komputera.

W 2017 roku uczestnicy DDC zapoznali się z dostępnością w turystyce i sporcie.

Niebieski piktogram. Małe niebieskie kwadraty na tle monitora komputera.

Tematyka DDC w 2018 roku przybliża włączenie cyfrowe w mediach i kulturze.

Niebieski piktogram. Małe niebieskie kwadraty na tle monitora komputera.

Tematyka DDC w 2019 roku przybliża włączenie cyfrowe w projektowaniu uniwersalnym i transporcie.

Skip to content