Dni Dostępności Cyfrowej – strona archiwalna

Jesteś tutaj > Strona główna > Program DDC > I Dni Dostępności Cyfrowej

I Dni Dostępności Cyfrowej

W ramach I DDC, 25 maja 2015 roku, przedstawiono ciekawe tematy w trakcie prelekcji oraz odbyły się praktyczne warsztaty w laboratorium komputerowym.

Granatowy piktogram. Od lewej tablet, monitor PC, smartfon. Na ekranie tabletu i PC plakat I DDC. Po prawej ikona otwartego oka.

Program I DDC

CINIBA oraz Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego,

zapraszają na seminarium oraz warsztaty promujące i przybliżające tematykę równych szans i dobrych praktyk.

Program Dni Dostępności Cyfrowej

25 maja 2015 „Seminarium – Dostępni Cyfrowo w każdej dziedzinie”

09.00 – 13.00

09.00 – 09.10 Powitanie Uczestników Seminarium

09.10 – 09.30 „Cyfrowa rzeczywistość – czytelność informacji” dr Izabela Mrochen, Wydział  Filologiczny,  Zakład Językoznawstwa Stosowanego

i Translatoryki, Uniwersytet Śląski, laureatka  konkursu „Otwarta Cyberprzestrzeń 2015”

09.30 – 09.55 „Wsparcie eIntegracji i cyfrowego włączenia dojrzałych Polaków dla dobra całego   społeczeństwa”, mgr Maciej Orawski, Wydział Zdrowia

i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach

09.55 – 10.15 „Dzwięk  sztuki – z audiodeskrypcją w cyfrowym świecie”, mgr Barbara Szymańska,  Fundacja Audiodeskrypcja, Białystok

10.15 – 10.35 „Responsoryczność a audiodeskrypcja w warunkach przeżyć krytycznych  mgr Michał Paluch, Prezes Stowarzyszenia Transgranicznego

Centrum Wolontariatu w Cieszynie, doktorant Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

10.35 – 11.00 Panel dyskusyjny

11.00 – 11.20 „Jak technologia likwiduje bariery?”, mgr Marcin Serweciński, Dyrektor ds. Informatyzaji, Uniwersytet Śląski, 

Gabriela Wilczyńska, Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych, Uniwersytet Śląski

11.20 – 11.40 „Biblioteka cyfrowa dostępna dla każdego”, mgr Jadwiga Witek, Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka, Katowice

11.40 – 12.00 „Aspekty prawno-organizacyjne i techniczne w infoekologicznym zarządzaniu informacją”, mgr inż. Andrzej Koziara,

Kierownik Departamentu Informatycznego Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej w Katowicach

12.00 – 12.20 „Dostępny Internet. Cyfrowy świat niewidomych”, dr inż. Przemysław Kudłacik, Instytut Informatyki, Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach,

Uniwersytet Śląski, współpracownik Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym, Ośrodek Wsparcia Edukacji Osób z Dysfunkcją Wzroku,

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej w Chorzowie

12.20 – 13.00 Panel dyskusyjny – zamknięcie seminarium

13.00 – 14.00 Zapoznanie uczestników seminarium z technologiami asystującymi, które ułatwiają korzystanie osobom z dysfunkcjami z zasobów

biblioteki CINIBA

Warsztaty

23 maja 2015 (sobota)

odbędą się warsztaty wprowadzające techniki i strategie przygotowania materiałów edukacyjnych i promocyjnych zgodnie z wytycznymi WCAG 2.0, które obowiązują w Polsce od maja 2015 roku. Warsztaty: sala dydaktyczna, parter, CINIBA

Część I warsztatów

09.00 – 11.00 „Udostępnianie treści nietekstowych w przestrzeni cyfrowej” – dr Izabela Mrochen, UŚ, Wydział Filologiczny, Instytut Języków Romańskic  i Translatoryki, Zakład Językoznawstwa Stosowanego i Translatoryki

Krótki opis warsztatów:

Uczestnicy warsztatów zapoznają się ze sposobem przygotowania deskrypcji do grafiki, zdjęć, obrazów umieszczonych w e-podręcznikach, gazetach cyfrowych, materiałach promocyjnych i edukacyjnych.

Część II warsztatów

11.30 – 12.30 „Technologie asystujące – odczytanie wiadomości tekstowej” –  inż. Sebastian Depta, Konsultant ds. Dostępności, redaktor Polskiej Akademii Dostępności w latach 2014 – 2018, Słuchacz Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Włączenie Cyfrowe i Społeczne: strony internetowe, audiodeskrypcja, multimedia

 Krótki opis warsztatów:

W trakcie warsztatów zostaną zaprezentowane technologie asystujące, które wspomagają osoby z dysfunkcją wzroku w odbiorze informacji umieszczonej w przestrzeni cyfrowej.

Skip to content